Loading

Prof.Dr.

Mustafa Kemal ŞAN

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

İletişim

mksan@sakarya.edu.tr

(264) 295 6160

Sosyal Hesaplar

1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Mustafa Kemal Şan, Handan Akyiğit - Sosyal Sermaye Tartışmaları ve Türkiye’de Sosyal Sermayenin Ölçülmesi Sorunu - Selçuk Ün. Sos. Bil. Ens. Dergisi - Vol.34 - pp.121-132 - ISSN : 1302-1796 - 2015
2 ŞAN, Mustafa Kemal ve İrfan Haşlak - "Asimilasyon İle Çokkültürlülük Arasında Amerikan Ana akımını Yeniden Düşünmek" - Akademik İncelemeler Dergisi - Vol.7 - 2012 - SAU
3 ŞAN, Mustafa Kemal - Mustafa Kemal ŞAN , "Baskıcı Bir Laiklik Modeli Olarak Türk Laikliğinin Anatomisi" - Akademik İncelemeler Dergisi - Vol.7 - Ekim - 2012 - SAU
4 ŞAN, Mustafa Kemal , Rıdvan Şimşek - Sosyal Sermaye Kavramının Tarihsel ve Sosyolojik Arkaplanı - Akademik İncelemeler Dergisi - Vol.6 - 2011 - SAU
5 ŞAN, Mustafa Kemal - “ Sosyal Bilimleri Yeniden Kurgulamak: Avrupa-Merkezci Yaklaşımların Aşılması Çabaları” - İ.Ü. Sosyoloji Dergisi - Vol.3 - 2008 - SAU
6 ŞAN, Mustafa Kemal - “Küreselleşme Çağında Farklılık Ve Çokkültürlülük Siyasetleri”, 8,213-250, 2006 - Avrupa Günlüğü EUROAGENDA - Vol.8 - 2006 - SAU
7 ŞAN, Mustafa Kemal - “Zygmunt Bauman: Modernlik Ve Postmoderlik Arasında Bir Sosyolog” - İ.Ü. Sosyoloji Dergisi - Vol.3 - 2006 - SAU
8 BİLEN, Mahmut ve Mustafa Kemal ŞAN - “ Yoksulluk Kültürü ve Türkiye’de Yoksulluk Sorunu” - Sivil Toplum - Vol.4 - 2006 - SAU
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 MUSTAFA KEMAL ŞAN; - Türk Sosyolojisinde Kültür ve Medeniyet Ayrımı Üzerine  - Sosyoloji Divanı - Vol.2/4 - pp.325-338 - ISSN : 2147-8902 - DOI : - 2014
2 ŞAN, Mustafa Kemal - “ Türkiye’de Sosyal Sermaye Kaybının Dini Görünümleri” - Bilgi, Sosyal Bilim Dergisi - Vol.16 - 2008 - SAU
3 ŞAN, Mustafa Kemal - “ Siyaset Sosyolojisi Açısından Nocollo Machiavelli ve Prens Eseri Üzerine” - SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi - Vol.7 - 2005 - SAU
4 ŞAN, Mustafa Kemal - “Roman ve Toplumsal Gerçeklik”, , 5/1-2, 134-145, 2005. - SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi - Vol.5 - 2005 - SAU
5 Mahmut Bilen, M. Kemal Şan ve M. Kemal Aydın - "Yoksulluk Sorunu Üzerine" - Bilgi - Vol. Sayı 10 - pp. 1 - ISSN : 1302-1761 - 2005 - M-SAU-11258
6 M.K. Şan ve İsmail Hira, - “ Modernlik Ve Postmodernlik Bağlamında Tüketim Toplumu Kuramları”, - Bilgi, Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.8 - pp.1 - 2004 - SAU
7 ŞAN, Mustafa Kemal - “Türkiye’de Aydın Toplum İlişkileri: Servet-i Fünun Örneği”, 1-2, 80-97, 2001. - SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi - Vol.1 - 2001 - SAU
8 ŞAN, Mustafa Kemal - “Edebiyat Sosyolojisi: Tarihsel Bir Değerlendirme Denemesi” - Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.3 - 2000 - SAU
9 ŞAN, Mustafa Kemal ve İsmail Hira - "Modernlik Ve Postmodernlik Bağlamında Tüketim Toplumu Kuramları” - Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.8 - 2004 - 0 - SAU
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 MUSTAFA KEMAL ŞAN; - The Construction of the Discourses on Youths’ Identity in Turkey - 2015
2 Mustafa Kemal Şan - Osmanlı'da Bir Arada Yaşama Deneyimi Olarak Kültürel ve Siyasi Çoğulculuk - 2015
3 Mustafa Kemal Şan - Otadoğu’da Kimliğin Güçü: Etnik ve Mezhep Kimliği Temelli Çatışmaların Sosyolojik Arkaplanı The Power of Ethnic and Sectarian Identity in the Middle East - 2015
4 Mustafa Kemal ŞAN, Handan Akyiğit - Türkiye'de Gençlerin Kimlik Söyleminin Tarihsel Süreçte İnşası - 2014
5 MUSTAFA KEMAL ŞAN; HANDAN AKYİĞİT; - Social Capital Debate and its Critique in Turkish Case - 2014
6 MUSTAFA KEMAL ŞAN; HANDAN AKYİĞİT; - Türk Medyasında Arap İmajının Değişiminde Filistin Sorunun Rolü: İsrail’in Gazze’ye Yönelik 8 Gün Saldırılarının Türk Medyasına Yansımaları - 2-4 Mayıs 2013 - 2013
7 MUSTAFA KEMAL ŞAN; - Çokkültürlülük Tartışmaları Karşısında Türkiye Gerçeği - 27-30 Kasım 2013 - 2013
8 MUSTAFA KEMAL ŞAN; BERKAN ÖĞÜR; - ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK SÖYLEMLERİ VE MİLLİYETÇİLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ - 27-30 Kasım 2013 - 2013
9 ŞAN, Mustafa Kemal, Handan Erdal - Eğitimde Çokkültürlülük Tartışmaları - 10-11 MAYIS 2012 - 2012 - SAU
10 ŞAN, Mustafa Kemal, H.Musa TAŞDELEN - The role of non-governmental organizations in social integration: The Case of multi-ethnic Sakarya - March 17-19, 2012, - 2012 - SAU
11 ŞAN, Mustafa Kemal - Amerika’da Yaşayan Birinci Jenerasyon Türk Göçmenlerin Amerikan Toplumu’na Adaptasyon Eğilimleri - 23-25 Haziran 2011. - 2011 - SAU
12 ŞAN, Mustafa Kemal - The Politics of Cultural Pluralism and American Experience: Assimilation versus Multiculturalism - October 4-6, 2011 - 2011 - SAU
13 ŞAN,MUSTAFA KEMAL - Kültürel Çoğulculuk - 2008 - B-SAU-3371
14 Bilen, Mahmut, ŞAN, Mustafa Kemal - Yoksulluğun Azaltılmasında Devlet ve Sivil Toplum İşbirliğinin Etkinliği/Gerekliliği - 26-28 Aralık 2007 - 2007 - SAU
15 ŞAN, Mustafa Kemal - Bilgi Toplumuna Geçişte Toplumsal Sermayenin Taşıdığı Önem ve Türkiye Gerçeği - 2006 - SAU
16 M. Kemal Şan - “Küreselleşme Ve Yerel Kültürlerin Geleceği”, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ve Tika İşbirliği İle 25- 27 Kasım 2005 Tarihleri Arasında İzmit’te Düzenlenen İzmit, - 25- 27 Kasım 2005 - 2005 - SAU
17 ŞAN, Mustafa Kemal, Gülbaşak Diktaş - Toplumlararası İlişkilerin Geliştirlmesinde Öğrenci Değişiminin Önemi: Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarından Sakarya Üniversitesi'ne Gelen Öğrencilerin Türkiye İmajları - 25-28 Mayıs 2008 - 0 - SAU
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 ŞAN, Mustafa Kemal - “ Kent Kültürü ve Kente Aidiyet Bilincinin Oluşturulması” , - 2008. - 2008 - SAU
2 ŞAN,MUSTAFA KEMAL - Kentlik Bilinci - 2007 - B-SAU-1045
3 Şan, M.K. ve İ. Hira, - “Bilgi Toplumu: Bir Risk Olarak Özel Alanın Kayboluşu”, ,965-978, - 15-16 Eylül, 2005. - 2005 - SAU
4 Şan, M.K. ve İ. Hira - “Bilgi Toplumu: Bir Risk Olarak Özel Alanın Kayboluşu”, 965-978, 15-16 Eylül, Sakarya, 2005. - 2005 - 2005 - SAU
5 ŞAN, Mustafa Kemal ve Mahmut Bilen - ”Yoksulluk Sorunuyla Mücadelede Bir Strateji Olarak Sivil Toplum Kuruluşları: Deniz Feneri Derneği Örneği”, , 197-212, - 4-6 Haziran,2004. - 2004 - SAU
6 Hira, İ ve M.K. Şan - , “Sanayi Sonrası Toplum Kuramları” - 7-18 Mayıs, 2003 - 2003 - SAU
7 İsmail Hira, ve M.K. Şan - “Sanayi Sonrası Toplum Kuramları”, 7-18 Mayıs, 63-75, Kocaeli, 2003. - 2003 - 2003 - SAU
3.4-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 ŞAN, M - Sosyoloji Yazıları - Kızılelma - pp.495 - 2007 - SAU-K-23
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 MUSTAFA KEMAL ŞAN; HANDAN AKYİĞİT; - "Şehir Kimlik ve Mekansal Ayrışma"-Şehir Üzerine Düşünceler 1 - Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi - Vol.7 - pp.145-172 - 2014
2 Mustafa Kemal ŞAN ve Handan AKYİĞİT - 81 İlde Kültür ve Şehir : SAKARY - T.C. Sakarya Valiliği - pp.305 - Mayıs - 2013
3 MUSTAFA KEMAL ŞAN; HANDAN AKYİĞİT; - "Sakarya'da Kültürel Çeşitlilik", 81 İlde Kültür ve Şehir: SAKARYA  - Sakarya Valiliği - pp.83-94 - 2013
4 ŞAN, M - İdeoloji - Hece - pp.404 - 2008 - SAU-K-28
5 ŞAN, M - Dönüşüm Sürecindeki Türkiye - Alfa - pp.576 - 2007 - SAU-K-24
6 ŞAN, M - Gora Abidesi - Ukid Kültür Yayınları - pp.134 - 2007 - SAU-K-34
7 ŞAN, M - Sosyoloji ve Coğrafya - Kızılelma - pp.1019 - 2006 - SAU-K-25
8 ŞAN, M - Edebiyat Sosyolojisi - Hece - pp.294 - 2006 - SAU-K-30
9 ŞAN, M - Entellektüel ve İktidar - Hece - pp.404 - 2005 - SAU-K-29
10 ŞAN, M - Tarihte Doğu Batı Çatışması - Kızılelma - pp.635 - 2005 - SAU-K-32
11 ŞAN, M - Baykan Sezer'e Armağan - Kızılelma - pp.548 - 2004 - SAU-K-33
12 ŞAN, M - Edebiyat Sosyolojisi İncelemeleri - Hece - pp.294 - 2004 - SAU-K-31
13 ŞAN, M - Kemal Tahir'in 30. Ölüm Yıldönümü Anısına - Kızılelma - pp.426 - 2003 - SAU-K-26
14 ŞAN, M - Türkiye'de Sosyoloji - Phoenix - pp.1078 - 2003 - SAU-K-27
4.2-DİĞER ULUSLARARASI ÖZEL VEYA RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 MUSTAFA KEMAL ޞAN,FATİH YILDIZ - Avrupa Türklerinde kimlik sorunu olarak çifte aidiyet: Hollanda örneği - Vol.3000 - DOI : Durduruldu - 11 - 2007 - SAU-SBDTEZ -2007-60-02-023
4.3-TÜBA VE TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE :
1 MUSTAFA KEMAL ŞAN; - DOI : 2 - 115K216 - 2015
2 Türkiye’de Ulus Devlet İnşa Sürecinde Etnik Kimliklerin Dönüşümü: Sakarya İli Örneği - Vol.10.000 - DOI : 2 - 2014-60-02-012 -
9.2-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK :
1 Akademik İncelemeler - 2015
2 MUSTAFA KEMAL ŞAN; - Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt:02 Sayı:4 - 2015
3 MUSTAFA KEMAL ŞAN; - Sakarya University Journal of Education, Vol 5, No 1 (2015) - 2015
4 MUSTAFA KEMAL ŞAN; - AKADEMIK İNCELEMELER DERGISI, Cilt: 10, Sayı : 1 - 2015
5 MUSTAFA KEMAL ŞAN; MUHARREM ÖÇALAN; - Türkiye Orta Doğu Çalışmaları Dergisi, Cilt : 1, Sayı: 2 - 2014
6 MUSTAFA KEMAL ŞAN; - Akademik İncelemeler Dergisi ( AİD), Journal of Academic Inquiries, 2013 - 2013
7 Akademik İncelemeler Dergisi ( AİD), Journal of Academic Inquiries - 2012 - SAU
8 Akademik İncelemeler Dergisi, ( AİD), Journal of Academic Inquiries - 2011 - SAU
9 Akademik İncelemeler Dergisi/Journal of Academic Inquries - 0
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 Manas Sosyal Bilimler Dergisi / Manas Social Sciences Journal - Vol.2 - 2012 - SAU
2 Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.2 - 2012 - SAU
3 Değerler Eğitim Dergisi - Vol.2 - 2012 - SAU
4 Akademik İncelemeler Dergisi - Vol.2 - 2012 - SAU
5 İstanbul Üniversitesi AVİD (Avrasya İncelemeleri Dergisi) - Vol.2 - 2012 - SAU
6 Akademik İncelemeler Dergisi - Vol.2 - 2011 - SAU
7 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.2 - 2011 - SAU
8 Bartin Universitesi, I.I.B.F. Dergisi - Vol.3 - 2010 - SAU
9 Selcuk Universitesi, Fen-Edebiyat Fakultesi Dergisi - Vol.2 - 2008 - SAU
10 Selcuk Universitesi Fen Edebiyat Fakultesi EDEBIYAT DERGISI - Vol.2 - 2006 - SAU
12.1-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZİ İÇİN :
1 ENSAR YILMAZ - DP'NİN İKTİDARA GELİŞ SÜRECİ(1945 1950) - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Mart - SOSYOLOJİ - 2008 - SAU
2 MUSTAFA KEMAL ŞAN - DP'NİN İKTİDARA GELİŞ SÜRECİ(1945 1950) - ENSAR YILMAZ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 2008
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 - AMERİKA’DA YAŞAYAN TÜRK GÖÇMENLERİN ASİMİLSAYON KARŞISINDA TÜRK KİMLİKLERİNİ SÜRDÜRME ÇABASININ BİR ARACI OLARAK TÜRK DERNEKLERİ’NİN ROLÜ: ROCHESTER ÖRNEĞİ - AKIN ÖZTÜRK - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 2012
2 - Amerika’da Yaşayan Türk Göçmenlerinin Asimilasyon Karşısında Türk Kimliklerini Sürdürme Çabalarının Bir Aracı Olarak Türk Derneklerinin Rolü: Rochester Örneği - AKIN ÖZTÜRK - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 2012
3 MUSTAFA KEMAL ŞAN - POSTMODERN KİMLİĞİN OLUŞUMUNDA POPÜLER KÜLTÜR ÇERÇEVESİNDE TASARLANAN TELEVİZYON REKLAMLARININ ETKİSİ - MERYEM KÖSE - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 2008
4 MUSTAFA KEMAL ŞAN - YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU VE KEMAL TAHİR'İN ROMANLARINDA İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ - ÖMER ÖZDAMAR - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 2008
5 MUSTAFA KEMAL ŞAN - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ'NDE ÖĞRENİM GÖREN TÜRK DÜNYASI VE AKRABA TOPLULUKLARINDAN GELEN ÖĞRENCİLERDEKİ TÜRKİYE İMAJI - GÜLBAŞAK DİKTAŞ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 2008
6 MERYEM KÖSE - POSTMODERN KİMLİĞİN OLUŞUMUNDA POPÜLER KÜLTÜR ÇERÇEVESİNDE TASARLANAN TELEVİZYON REKLAMLARININ ETKİSİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Haziran - SOSYOLOJİ - 2008 - SAU
7 ÖMER ÖZDAMAR - YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU VE KEMAL TAHİR'İN ROMANLARINDA İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Haziran - SOSYOLOJİ - 2008 - SAU
8 GÜLBAŞAK DİKTAŞ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ'NDE ÖĞRENİM GÖREN TÜRK DÜNYASI VE AKRABA TOPLULUKLARINDAN GELEN ÖĞRENCİLERDEKİ TÜRKİYE İMAJI - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Haziran - SOSYOLOJİ - 2008 - SAU
9 MEHMET MURAT ŞAHİN - EDEBİYATIN SOSYOLOJİSİ: METİN ,TARİH, DÜNYA, (JAMESON,BOURDIEU,MORETTA, TANPINAR) - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Temmuz - SOSYOLOJİ - 2007 - SAU
10 - SAKARYA ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİM GÖREN TÜRK CUMHURİYETLERİ VE AKRABA TOPLULUKLARINDAN GELEN ÖĞRENCİLERDEKİ TÜRKİYE İMAJI - GÜLBAŞAK DİKTAŞ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 2007
11 - YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU VE KEMAL TAHİRİN ROMANLARINDA İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ BİR EDEBİYAT SOSYOLOJİ İNCELEMESİ - ÖMER ÖZDAMAR - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 2007
12 - POSTMODERN KİMLİĞİN OLUŞUMUNDA POPÜLER KÜLTÜR ÇERÇEVESİNDE TASARLANAN TELEVİZYON REKLAMLARININ ETKİSİ - MERYEM KÖSE - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 2007
13 - SOSYAL ETKİNLİKLERİN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARISINA ETKİSİ - HURİYE NEŞE KOCAOĞLU - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 2007
14 MUSTAFA KEMAL ŞAN - EDEBİYATIN SOSYOLOJİSİ: METİN ,TARİH, DÜNYA, (JAMESON,BOURDIEU,MORETTA, TANPINAR) - MEHMET MURAT ŞAHİN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 2007
15 MUSTAFA KEMAL ŞAN - TOPLUMSAL KÜLTÜR DEĞERLERİNİN ÖRGÜT KÜLTÜRÜNE ETKİSİ TÜRKİYE-İTALYA DEĞERLENDİRMESİ - HURİYE NEŞE KOCAOĞLU - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 2007
16 - TÜRKİYEDE EDEBİYAT SOSYOLOJİ YAPMANIN AHMET HAMDİ TANPINARIN ELEŞTİREL GRAFİĞİ AÇISINDAN İMKANLARI - MEHMET MURAT ŞAHİN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 2006
17 MUSTAFA KEMAL ŞAN - BATI UYGARLIĞININ KÜLTÜREL TEMELİ OLARAK YUNANLILIK: ATİNA POLİS DEĞERLERİ VE FESTİVALLERİ - ZEKİ ÇOBAN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 2006
18 MUSTAFA KEMAL ŞAN - ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCESİNE EROL GÜNGÖR KATKISI - HARUN CEYLAN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SOSYOLOJİ - 2006
19 ZEKİ ÇOBAN - BATI UYGARLIĞININ KÜLTÜREL TEMELİ OLARAK YUNANLILIK: ATİNA POLİS DEĞERLERİ VE FESTİVALLERİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Mayıs - SOSYOLOJİ - 2006 - SAU
20 HARUN CEYLAN - ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCESİNE EROL GÜNGÖR KATKISI - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Eylül - SOSYOLOJİ - 2006 - SAU
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 SOSYAL SERMAYE TEORİSİ VE TOPLUM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
2 ÇOKKÜLTÜRLÜ TOPLUMLAR SOSYOLOJİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
3 SOSYAL SERMAYE TEORİSİ VE TOPLUM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
4 KİMLİK VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK TARTIŞMALARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
5 ULUSLARASI GÖÇ HAREKETLERİNİN SOSYOLOJİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : - 2013
6 SOSYAL SERMAYE TARTIŞMALARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : - 2013
7 KÜRESELLEŞMEVE SOSYAL TEORİNİN GELİŞİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : - 2013
8 SOSYAL SERMAYE TEORİSİ VE TOPLUM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : - 2013
9 ÇOKKÜLTÜRLÜ TOPLUMLAR SOSYOLOJİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : - 2013
10 ULUSLARASI GÖÇ HAREKETLERİNİN SOSYOLOJİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
11 ETNİK SOSYOLOJİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
12 ÇOKKÜLTÜRLÜ TOPLUMLAR SOSYOLOJİSİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
13 KÜRESELLEŞMEVE SOSYAL TEORİNİN GELİŞİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
14 SOSYAL SERMAYE TEORİSİ VE TOPLUM - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
15 SOSYAL SERMAYE TARTIŞMALARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
16 ÇOKKÜLTÜRLÜ TOPLUMLAR SOSYOLOJİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
17 ÇOKKÜLTÜRLÜ TOPLUMLAR SOSYOLOJİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
18 Çokkültürlü Toplumlar Sosyolojisi - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp. - ISSN : 3 - 2012
19 ÇOKKÜLTÜRLÜ TOPLUMLAR SOSYOLOJİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
20 ÇOKKÜLTÜRLÜ TOPLUMLAR SOSYOLOJİSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
21 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
22 KİMLİK VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK TARTIŞMALARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
23 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
24 SOSYAL SERMAYE TARTIŞMALARI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
25 KİMLİK VE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK TARTIŞMALARI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
26 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
27 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
28 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
29 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
30 KÜRESELLEŞMEVE SOSYAL TEORİNİN GELİŞİMİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
31 SOSYAL SERMAYE TARTIŞMALARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
32 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
33 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
34 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
35 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2013
2 SOSYOLOJİYE GİRİŞ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
3 SOSYOLOJİYE GİRİŞ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
4 BİTİRME ÇALIŞMASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2013
5 TÜRKİYEDE SOSYOLOJİK DÜŞÜNCENİN TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
6 TÜRKİYEDE SOSYOLOJİK DÜŞÜNCENİN TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
7 TÜRKİYEDE SOSYOLOJİK DÜŞÜNCENİN TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
8 STAJ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2013
9 TÜRKİYEDE SOSYOLOJİK DÜŞÜNCENİN TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
10 BİTİRME ÇALIŞMASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2013
11 SOSYOLOJİYE GİRİŞ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
12 SOSYOLOJİYE GİRİŞ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
13 SOSYOLOJİYE GİRİŞ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
14 ETNİK SOSYOLOJİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : - 2013
15 STAJ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2013
16 TÜRKİYEDE SOSYOLOJİK DÜŞÜNCENİN TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : - 2013
17 SOSYOLOJİYE GİRİŞ (1. Öğretim) - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : - 2013
18 SOSYOLOJİYE GİRİŞ (1. Öğretim) - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : - 2013
19 TÜRKİYEDE SOSYOLOJİK DÜŞÜNCENİN TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : - 2013
20 BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2013
21 BİTİRME ÖDEVİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2012
22 BİTİRME ÖDEVİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2012
23 TÜRKİYEDE SOSYOLOJİK DÜŞÜNCENİN TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
24 TÜRKİYEDE SOSYOLOJİK DÜŞÜNCENİN TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
25 TÜRKİYEDE SOSYOLOJİK DÜŞÜNCENİN TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
26 TÜRKİYEDE SOSYOLOJİK DÜŞÜNCENİN TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
27 SOSYOLOJİYE GİRİŞ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
28 SOSYOLOJİYE GİRİŞ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
29 SOSYOLOJİYE GİRİŞ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
30 SOSYOLOJİYE GİRİŞ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
31 SOSYOLOJİYE GİRİŞ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2011
32 INTRODUCTION TO SOCIOLOGY - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2011
33 SOSYOLOJİYE GİRİŞ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2011
34 TÜRKİYEDE SOSYOLOJİK DÜŞÜNCENİN TARİHİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2011
35 KLASİK SOSYOLOJİ TEORİLERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2011
36 SOSYOLOJİYE GİRİŞ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2011
37 SOSYOLOJİYE GİRİŞ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2011
38 TÜRKİYEDE SOSYOLOJİK DÜŞÜNCENİN TARİHİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2011
39 SANAT SOSYOLOJİSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
40 KLASİK SOSYOLOJİ TEORİLERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2011
41 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
42 SANAYİ SOSYOLOJİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2010
43 KLASİK SOSYOLOJİ TEORİLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2010
44 TÜRK SOSYOLOJİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2010
45 SOSYOLOJİYE GİRİŞ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2010
46 KLASİK SOSYOLOJİ TEORİLERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2010
47 THEORIES OF CONTEMPORARY SOCIOLOGY - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2010
48 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
49 SANAYİ SOSYOLOJİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2010
50 GÜNLÜK HAYATIN SOSYOLOJİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
51 SOSYOLOJİYE GİRİŞ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2010
14.3-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 Organize the First Algerian Turkish Conference Mohammed Cherif MessadiaUniversity, Souk Ahras(Algeria) “Youth and Social Problems”Laboratory With University of Sakarya Sociology Departement(Social Studies Institute)Turkey - 2015
2 ULUSLARARASIOSMANLI ARAŞTIRMALARI KONGRESİ - 2015
3 Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi - 2014
4 Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya - Turkiye Panel 15: Arab Awakening, Media and the Social Media - Arap Uyanışı, Medya ve Sosyal Medya - Chair - Başkan - - 2012 - SAU
14.4-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 MUSTAFA KEMAL ŞAN; - Tübitak 1001 SOBAG Proje Yöneticiliği  - 2015
2 MUSTAFA KEMAL ŞAN; - Organize the First Algerian Turkish Conference, Youth Reality, Challenges and Expectations  17, 18, 19, May 2015 - 2015
3 MUSTAFA KEMAL ŞAN; - Tübitak Bilim Projeleri Panel Üyeliği - 2014
4 MUSTAFA KEMAL ŞAN; - Tübitak Orta Öğretim Projeleri Panelistliği - 2014
5 MUSTAFA KEMAL ŞAN; - Gençlik ve kültürel Mirasımız : Youth and Cultural Heritage, Uluslararası Kongre, 16-18 Mayıs, 2014, Samsun - 2014
6 MUSTAFA KEMAL ŞAN; - Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi Oturum Başkanlığı - 2014
7 MUSTAFA KEMAL ŞAN; MUSTAFA KEMAL ŞAN; - TRT Diyanet TV Divan Programı Canlı Yayın konuğu olarak katılım ( 10 Ekim 2014 , Saat : 23:00-24:00) - 2014
8 MUSTAFA KEMAL ŞAN; - Global Currents Dergisi İle Mülakat " Dr. Mustafa Kemal SAN : Living in a Diverse World"  - 2009
PROJELER
T2020 -Towards International Refugee Food Security Solution
TOWARDS INTERNATIOANL REFUGEE FOOD INSECURTY SOLUTIONS
Türkiyedeki Nitelikli Suriyelilerin Sosyo-Ekonomik Entegrasyonunun Sosyal ve Beşerî Sermaye Yönünden Analizi 118K329
Türkiye’de Ulus Devlet İnşa Sürecinde Etnik Kimliklerin Dönüşümü: Sakarya İli Örneği
Din ve Sosyal Mesafe: Sakarya İli Örneği
115K216 Türkiye de Toplumun Farklılık ve Birarada Yaşama Düzeyleri
Türkiye de Karma Evlilikler Kültürlerarası Evliliklerde Gündelik Yaşam Sorunlar ve Çözüm Stratejileri
Türk Vatandaşlarının Yabancılarla Yaptıkları Karma Evliliklerin Ailesel Sosyo Kültürel ve Dini Açılardanİncelenmesi İstanbul Örneği
Farklı Kimlik Kategorilerinden ve Gruplarından Türk Kürt Gelen Bireylerin Oluşturdukları Çapraz Evlilikler ve Gruplar Arası Temas
Türkiye de Toplumun Farklılık Ve Birarada Yaşama Düzeyleri
BİLDİRİLER
Analysis of Qualified Syrian Migrant Lasbour Networks ın Terms Of Sopcail And Human Capital (Bursa Province Case)
Arab's Spring Revolutions Between soft and smart power: Reading in American Digital Diplomacy and Promoting Popular Mobility in Egypt
Identity Salience among Syrian Immigrants in Turkey
Being ''Other'' and the Experiences of Syrian Immigrants in Turkey: A Grounded Theory Approach
"Analysis Of Qualified Syrian Migrant Labour Networks İn Terms Of Social And Human Capital" (Bursa Province Case)
Türkiye’xxdeki Nitelikli Surielilerin Sosyal ve Beşeri Sermaye Çerçevesinde Göç ve Göçmenlik Deneyimleri
Türkiye’xxdeki Nitelikli Surielilerin Sosyal ve Beşeri Sermaye Çerçevesinde Göç ve Göçmenlik Deneyimleri
Türkiye’xxdeki Nitelikli Surielilerin Sosyal ve Beşeri Sermaye Çerçevesinde Göç ve Göçmenlik Deneyimleri
TÜRKİYE’DE ULUSAL BİRLİĞİN VE İSTİKRARIN SAĞLANMASINDA YENİ YOLLAR YA DA ÇOKKÜLTÜRLÜ ULUS-DEVLET TÜRKİYE İÇİN BİR İDEAL Mİ?
Türk Toplumunda Öteki İle Karşılaşmak Suriyeli Mülteciler Örneği
TÜRK MISAFIRPERVERLIĞININ SURIYELI GÖÇMENLER KARŞISINDAKI DURUMUNUN TELEVIZYON HABERLERI BAĞLAMINDA DEĞERLENDIRILMESI
SURİYELİ MÜLTECİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNU: HATAY İL ÖZELİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
Urban Poverty, Migration and Spatial Concentration- Segregation of Poverty
Çokkültürlülük Politikaları Kapsamında Mültecilik Olgusu: Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemi
Öteki ile Yaşama Deneyimi Açısından Kentteki Farklılık Algısı (Üsküdar Örneği)
Sakarya’daki Suriyeli Göçmenlerin Uyumuna Etki Eden Faktörler : Adapazarı Örneği ,
Öteki ile Yaşama Deneyimi Açısından Kentteki Farklılık Algısı ( Üsküdar Örneği),.
Sakarya’da Yaşayan Farklı Etno-Kültürel Gruplarda Birlikte Yaşama Kültürü ve Aidiyet Mekân İlişkisi,
Türkiye’xxde Ulusal Birliğin ve İstikrarın Sağlanmasında Yeni Yollar ya da Çokkültürlü Ulus-Devlet Türkiye İçin Bir İdeal mi?.
The “Other” Perception of Sunnies in Hatay Province, A Phenomenological
Alawites, The Piece of the Cultural Mosaic in Hatay Province, Turkey: A case Study
Sakarya’da Yaşayan Farklı Etno-Kültürel Gruplarda Birlikte Yaşama Kültürü ve Aidiyet Mekan İlişkisi
Türkiye’xxde Ulusal Birliğin ve İstikrarın Sağlanmasında Yeni Yolar ya da Çokkültürlü Ulus-Devlet Türkiye İçin Bir İdeal mi?
The Construction of the Discourses on Youths Identity in Turkey
Osmanlı da Bir Arada Yaşama Deneyimi Olarak Kültürel ve Siyasi Çoğulculuk
Otadoğu da Kimliğin Güçü Etnik ve Mezhep Kimliği Temelli Çatışmaların Sosyolojik Arkaplanı
Türkiye de Gençlerin Kimlik Söyleminin Tarihsel Süreçte İnşası Gençlik ve Kültürel Mirasımız
Türk Medyasında Arap İmajının Değişiminde Filistin Sorunun Rolü İsrail in Gazze ye Yönelik 8 Gün Saldırılarının Türk Medyasına Yansımaları
Social Capital Debate and its Critique in Turkish Case
ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK SÖYLEMLERİ VE MİLLİYETÇİLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ
Çokkültürlülük Tartışmaları Karşısında Türkiye Gerçeği
The role of non governmental organizations in social integration The Case of multi ethnic Sakarya
Eğitimde Çokkültürlülük Tartışmaları
The Politics of Cultural Pluralism and American Experience Assimilation versus Multiculturalism
Amerika da Yaşayan Birinci Jenerasyon Türk Göçmenlerin Amerikan Toplumu na Adaptasyon Eğilimleri
Kent Kültürü ve Kente Aidiyet Bilincinin Oluşturulması
Toplumlararası İlişkilerin Geliştirlmesinde Öğrenci Değişiminin Önemi Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarından Sakarya Üniversitesi ne Gelen Öğrencilerin Türkiye İmajları
Bilgi Toplumuna Geçişte Toplumsal Sermayenin Taşıdığı Önem ve Türkiye Gerçeği 5 Uluslararası Ekonomi Ve Yönetim Kongresi 2006
Yoksulluğun Azaltılmasında Devlet ve Sivil Toplum İşbirliğinin Etkinliği Gerekliliği
Küreselleşme Ve Yerel Kültürlerin Geleceği
Bilgi Toplumu Bir Risk Olarak Özel Alanın Kayboluşu
Yoksulluk Sorunuyla Mücadelede Bir Strateji Olarak Sivil Toplum Kuruluşları Deniz Feneri Derneği Örneği 197 212
Sanayi Sonrası Toplum Kuramları
MAKALELER
Batı Sosyoloji Karşısında Türkiye’de Yerli Sosyoloji Arayışı
BATI SOSYOLOJİSİ KARŞISINDA TÜRKİYEDE YERLİ SOSYOLOJİ ARAYIŞI
Kentsel Yoksulluk, Göç ve Yoksulluğun Mekânsal Yoğunlaşması-Ayrışması
Namık Kemal Düşüncesinde İlerleme ve Gelenek
Kentlerin Yeni Tüketim Mabetleri: Alışveriş Merkezleri
Kentlerin Yeni Tüketim Mabetleri: Alışveriş Merkezleri
Çokkültürlülük Söylemleri ve Milliyetçiliğin Dönüşümü
Türkiye de Ulusal Birlik Algısını Ölçmek Sakarya Örneği
Sosyal Sermaye Tartışmaları ve Türkiye de Sosyal Sermayenin Ölçülmesi Sorunu
Türk Sosyolojisinde Kültür ve Medeniyet Ayrımı Üzerine
Baskıcı Bir Laiklik Modeli Olarak Türk Laikliğinin Anatomisi
Asimilasyon İle Çokkültürlülük Arasında Amerikan Ana akımını Yeniden Düşünmek
Sosyal Sermaye Kavramının Tarihsel ve Sosyolojik Arkaplanı
Türkiye de Sosyal Sermaye Kaybının Dini Görünümleri
Sosyal Bilimleri Yeniden Kurgulamak Avrupa Merkezci Yaklaşımların Aşılması Çabaları
BİLGİ TOPLUMUNA GEÇİŞTE SOSYAL SERMAYENİN TAŞIDIĞI ÖNEM VE TÜRKİYE GERÇEĞİ
Küreselleşme Çağında Farklılık Ve Çokkültürlülük Siyasetleri
Farklılık ve Çokkültürlülük Siyasetleri Üstüne Bir Deneme
Kalkınmanın Farklı Bir Yolu Olarak Sosyal Sermaye ve Türkiye de Sosyal Sermaye Yitiminin Dini Görünümleri
Zygmunt Bauman Modernlik Ve Postmoderlik Arasında Bir Sosyolog
Yoksulluk Kültürü ve Türkiye de Yoksulluk Sorunu
Roman ve Toplumsal Gerçeklik
Siyaset Sosyolojisi Açısından Nocollo Machiavelli ve Prens Eseri Üzerine
Yoksulluk Sorunu Üzerine
Modernlik Ve Postmodernlik Bağlamında Tüketim Toplumu Kuramları
Türkiye de Aydın Toplum İlişkileri Servet i Fünun Örneği
Edebiyat Sosyolojisi Tarihsel Bir Değerlendirme Denemesi